ΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Σειρά GW Φορητό Θερμαντικό σώμα ακτινοβολίας-Θερμοπομπός Προπανίου

Σειρά FIRE Φορητές Υπέρυθρες Θερμάστρες Πετρελαίου

 

Σειρά PHOEN Φορητά Αερόθερμα Πετρελαίου 2 σταδίων με καμινάδα

Σειρά GE Φορητά Αερόθερμα Πετρελαίου χωρίς καμινάδα

Σειρά TITAN Bαρέως Τύπου Φορητοί Αερολέβητες Πετρελαίου-Αερίου με Φυγοκεντρικό Ανεμιστήρα

Σειρά JUMBO Bαρέως Τύπου Φορητοί Αερολέβητες Πετρελαίου-Αερίου με Αξονικό Ανεμιστήρα

Σειρά EC Φορητά Αερόθερμα Πετρελαίου με καμινάδα